ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565
( จำนวน 18 รูป / ดู 576 ครั้ง )
พิธีปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 12 รูป / ดู 1063 ครั้ง )
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 10 รูป / ดู 795 ครั้ง )
ประชุมกลุ่มเบญจภาคี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
( จำนวน 8 รูป / ดู 503 ครั้ง )
ประชุมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 10 รูป / ดู 491 ครั้ง )
ประชุมโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา 2564
( จำนวน 10 รูป / ดู 478 ครั้ง )