ภาพกิจกรรม
ประชุมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 พระโสภณพุทธิธาดา รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 ประธานที่ประชุมโครงการ พร้อมด้วยนักวิชาการศาสนศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งที่ 8/2564 "เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ" เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ณ ห้องประชุมโรงแรมไอวิว พาร์ค รีสอร์ท อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,12:28   อ่าน 491 ครั้ง