ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับเขต ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2564 "เยือนถิ่นอารยธรรมห้าพันปี บึงหนองนครธานี สร้างคนดีวิถีปริยัติ" ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา สนามสอบโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม สนามสอบโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ห้องเรียนวัดโพธิ์ชัย สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม โดยปฏิบัติตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,09:10   อ่าน 795 ครั้ง