กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-ฉายา-สกุล
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อและนวัตกรรมการศึกษา