กองประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อ-ฉายา-สกุล
ผู้อำนวยการกองประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา

ชื่อ-ฉายา-สกุล
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิติ